• Header STEE sluisje
  • Header Wmo
  • Header WOE Halsteren
  • Header jeugd
  • Header BOZ peperbus
  • Header werk
  • Header STEE NwVoss

Zorg en ondersteuning

Iedereen telt mee!
De gemeenten willen dat iedereen op de Brabantse Wal zo goed mogelijk mee kan doen aan onze samenleving. Iedereen moet plezier kunnen hebben, serieuze gesprekken kunnen voeren, sporten, vrienden opzoeken of naar een arts of therapie kunnen gaan. Dit is niet altijd vanzelfsprekend als je kort of langdurig ziek bent, minder mobiel raakt of als je een beperking hebt.

De gemeente spant zich daarom in om dit voor iedereen mogelijk te maken. Soms door voorzieningen zoals een ontmoetingspunt met activiteiten in de buurt, soms door uw vervoer te organiseren. Maar we kunnen heel veel zelf, met de mensen om ons heen. Familie bijvoorbeeld, of de buren of een goede vriend of vriendin. Wanneer het nodig is, helpt de gemeente met een voorziening op maat. Op de Brabantse Wal helpen we elkaar en zien we om naar elkaar. Samen geven we vorm aan de participatiemaatschappij.

Wij op de Brabantse Wal
Ook wij op de Brabantse Wal willen natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig in onze vertrouwde omgeving blijven wonen. Door elkaar te helpen en bij te staan maken we dat samen mogelijk. We hebben het niet voor niets over ‘ons buurman’, ‘ons ma’ en ‘ons broer’. Wat nou als we geen beroep kunnen doen op de mensen om ons heen? Of wanneer dat niet toereikend is? Dan zoekt de gemeente samen met u naar aanvullende oplossingen. Naar zorg en ondersteuning die bij u past. Dat kunnen aanpassingen in huis zijn, een zoektocht naar een zinvolle dagbesteding of een vrijwilliger die boodschappen haalt bij de supermarkt. Hoe die ondersteuning er precies uitziet, kan voor iedereen anders zijn. Want de situatie thuis is ook bij iedereen anders.

Wat doet de gemeente?
Tot nu toe regelde de gemeente al allerlei hulp. Bijvoorbeeld welzijnsvoorzieningen zoals het buurtcentrum, ouderenadvies, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen zoals een rolstoel, woningaanpassingen en vervoer. Dat blijft zo, maar voortaan kijkt de gemeente eerst samen met u wat u zelf kunt doen, met behulp van de mensen om u heen. We gaan met u in gesprek. In dat gesprek bekijken we wat precies uw vraag of probleem is. We kijken wat u nog (of straks weer) zelf kunt doen, wat u wel en niet zelf kunt regelen en wat u eventueel zelf kunt betalen. Door de gemeente betaalde hulp is het vangnet. Iedereen die dat écht nodig heeft, kan en mag daar gebruik van maken.

Nieuwe taken
Op 1 januari komen er nieuwe taken voor de gemeente bij. Het gaat om ondersteuning van mensen die thuiswonen, maar die maar niet altijd even zelfstandig mee kunnen doen aan ‘het gewone leven’. Bijvoorbeeld door een chronische ziekte of door psychische of sociale problemen. Deze inwoners moeten een beroep kunnen doen op de gemeente als het gaat om bijvoorbeeld begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. Ook daar geldt weer dat die hulp steeds gericht is op zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij, waar mogelijk met hulp van vrienden en familie. De wet die dit allemaal regelt, is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, afgekort de Wmo. Zorg voor de meest kwetsbare inwoners onder ons, die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben, blijft natuurlijk beschikbaar en is geregeld in de wet langdurige zorg.





Wmo-indicatie en hulp bij het huishouden
Als u nu een Wmo-indicatie heeft die doorloopt in 2015 dan blijft die geldig tot de datum waarop uw indicatie afloopt. Uitzondering is een indicatie voor hulp bij het huishouden. De gemeente krijgt hier vanaf 2015 de verantwoordelijkheid voor. In de loop van 2015 geeft de gemeente hier meer informatie over. Meer weten? Lees meer bij veelgestelde vragen of neem contact op met uw gemeente.

Maakt u nu gebruik van begeleiding of kortdurend verblijf?
Begeleiding en kortdurend verblijf vallen op 1 januari 2015 niet meer onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) maar onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dus onder de gemeente. Als uw indicatie voor AWBZ-begeleiding doorloopt in 2015, dan geldt de overgangsregeling voor u. Lees meer bij veelgestelde vragen of neem contact op.

Maakt u nu gebruik van beschermd wonen?
Beschermd wonen valt per 1 januari onder de Wmo en wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente. Inwoners die beschermd wonen kunnen hier nog tenminste vijf jaar en wellicht langer gebruik van blijven maken. Lees meer bij veelgestelde vragen of neem contact op.

Maakt u nu gebruik van cliëntondersteuning?
Onafhankelijke cliëntondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld jeugd en gezin, werk en inkomen of schuldenproblematiek is per 1 januari de verantwoordelijkheid van de gemeenten. MEE blijft partner van de gemeente om de cliëntondersteuning uit te voeren. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op.

Kreeg u deze compensaties en/of tegemoetkomingen?
De Compensatie eigen risico voor zorgkosten (CER) en de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) vervallen. In plaats daarvan komt een regeling waar inwoners met een inkomen tot 110% van het minimum gebruik van kunnen maken. De aftrek voor zorgkosten blijft wel bestaan, maar in aangepaste vorm. Lees meer bij veelgestelde vragen of neem contact op.

U werkt met een Persoonsgebonden budget
De mogelijkheid om in 2015 zelf ondersteuning in te kopen met een persoonsgebonden budget (Pgb) blijft bestaan. U moet dan voldoen aan twee voorwaarden. U moet het budget goed kunnen beheren en u moet met uw budget goede en veilige ondersteuning inkopen. Wat verandert is dat niet u, maar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw zorgleverancier betaalt. Lees meer bij veelgestelde vragen of neem contact op.

Mijn situatie zit hier niet bij
Kijk bij veelgestelde vragen of neem contact op.

Lees hier de meest voorkomende misverstanden.

We kijken naar de persoon en zijn omgeving. Samen bekijken we welke hulp hij echt nodig heeft en wie daarbij kan helpen.