• Header STEE sluisje
  • Header Wmo
  • Header WOE Halsteren
  • Header jeugd
  • Header BOZ peperbus
  • Header werk
  • Header STEE NwVoss

Passend onderwijs

Leerling centraal, de school is aan zet
Als uw kind op school extra ondersteuning nodig heeft, dan moet hij of zij dat zo veel mogelijk in de eigen klas kunnen krijgen. Dat is de kern van de Wet passend onderwijs die sinds 1 augustus 2014 van kracht is. Lukt het niet om specifieke ondersteuning in de klas te regelen? Dan is de school verplicht om dit regelen op een andere school in de buurt. Of de school neemt de plaatsing van uw kind in het speciaal onderwijs op zich. Dat betekent dat ouders van leerlingen niet zelf deze ingewikkelde plaatsingsprocedure moeten doorlopen. Op deze manier krijgen kinderen goed onderwijs op een school bij hen in de buurt. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen naar speciaal onderwijs. Dat verandert niet. Zo kunnen ze blijven meedoen in de samenleving.

Samenwerkingsverbanden
Om van passend onderwijs een succes te maken zijn op de Brabantse Wal scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs gaan samenwerken. Alle schoolbesturen met scholen in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zijn hierin vertegenwoordigd. Zij hebben zelf budget voor lichte en zware ondersteuning aan kinderen met een extra onderwijsbehoefte.

Leraar geeft extra ondersteuning
Een andere succesfactor is natuurlijk de leraar die voor de klas staat. Die is opgeleid in het omgaan met verschillende soorten leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten.

School heeft zorgplicht
Wanneer u uw kind aanmeldt bij de school van uw voorkeur, dan moet de school binnen 6 tot 10 weken een zo passend mogelijk aanbod regelen. Bij voorkeur op de eigen school, op een andere reguliere school of op een speciale school binnen de regio. De school heeft hierbij een zorgplicht.

Meer informatie
Op de website www.swvbrabantsewal.nl vindt u informatie over passend onderwijs in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.

Bekijk hier het schema van de Rijksoverheid over passend onderwijs.