• Header STEE sluisje
  • Header Wmo
  • Header WOE Halsteren
  • Header jeugd
  • Header BOZ peperbus
  • Header werk
  • Header STEE NwVoss

wat verandert?


Nieuwe taken voor de gemeenten
Op 1 januari 2015 hebben de gemeenten er nieuwe taken bij gekregen. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning, werk en inkomen en de zorg voor onze jeugd. Om te zorgen dat onderwijs beter aansluit bij de leerling, zijn in het schooljaar van 2014 al veel veranderingen doorgevoerd. Dat vraagt de wet Passend Onderwijs.

De extra taken die naar de gemeente zijn gekomen, maakt dat inwoners van de Brabantse Wal voor dit soort zaken terecht kunnen op één plek en bij één centraal aanspreekpersoon.

Met elkaar blijft goede zorg beschikbaar
Wat blijft, is dat iedereen op de Brabantse Wal ook in 2015 goede zorg krijgt. Dat doen we samen. We moeten meer zelf doen, meer zelf regelen en vaker voor elkaar zorgen. Dat betekent dat u vaker hulp moet inroepen én aan kunt bieden aan uw familieleden, vrienden en buren. Wie hier moeite mee heeft, krijgt een steuntje in de rug van de gemeente. Zo houden we de zorg betaalbaar en krijgt iedereen de hulp en ondersteuning die nodig is.

Voor wie?
2015 is een overgangsjaar. Dat betekent dat bijna alle inwoners die nu een vorm van ondersteuning krijgen deze in 2015 ook behouden. Als er wel grote wijzigingen zijn of uw indicatie loopt in 2015 af, dan heeft u daarover persoonlijk bericht van de gemeente gekregen.
Mensen voor wie er mogelijk zaken veranderen zijn: de jeugd (en hun ouders of verzorgers), ouderen, mensen met een ziekte of beperking. Ook inwoners met een uitkering of een laag inkomen, krijgen te maken met andere regels.

Meer informatie bij:
 

Iedereen moet mee kunnen doen. Als dat even niet lukt, helpen we elkaar. Lukt dat niet, dan helpt de gemeente.