• Header STEE sluisje
  • Header Wmo
  • Header WOE Halsteren
  • Header jeugd
  • Header BOZ peperbus
  • Header werk
  • Header STEE NwVoss

disclaimer

www.onsbrabantsewal.nl is een gezamenlijke website van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Deze drie gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van deze website. De drie gemeenten streven ernaar dat de informatie op deze website volledig, actueel en goed toegankelijk is. De inhoud wijzigt regelmatig. Op deze manier is de aangeboden informatie steeds bij de tijd. Constateert u fouten of onvolledig informatie? Wij stellen uw reactie op prijs! Laat dat dan aan ons weten via een e-mail ">. Samen met u maken we deze website aantrekkelijk voor alle bezoekers.

Link naar website derden
Deze website kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door andere partijen dan de drie gemeenten worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en/of Woensdrecht hebben geen zeggenschap over deze websites, en kunnen derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Privacystatement
De gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht respecteren de privacy van de bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

De gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht houden algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kunnen we onze dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.